PT děti 2019

Každý den naleznete info + fotky z letního PT:

https://www.facebook.com/kvetinyjs.cz/

Sponzorem našich dětí na letním PT je :

Letní příměstský tábor – máme stále ještě volná místa

Pro více informací volejte : 720 513 183 Květiny JS – Jana Sopoušková

Reklamní spot :

Informace o letním PT:

věk 5 -14 let – bereme děti i na 1 den popř. půl dne v určité dny v týdnu
zaměřený na umělecké aktivity, kreativitu, aranžování a výlety …
místo pro tvorbu : Květiny JS – prodejna
termíny – od 8.7. – 31.8.2019  – turnus 5 dnů

cena: 2.450 Kč AKCE 2.100,- kč

Na půl dne:  AKCE 250,- kč  od 8:00 – 12:30

Na celý dne: AKCE 500,- kč  od 8:00 – 16:30

Volné termíny Příměstských Táboru jsou: 22-26.7 – 2, 29.7-2.8 – 4.,12-16.8 – 2.,19.-23.8 – 2 a 26.-30.8. – 4 místa

V případě zájmu ☎️ 720 513 183

Cena zahrnuje materiál pro rukodělnou činnost a aranžování, teplé obědy, pitný režim, odborné vedení.
volná místa:  max.8 dětí/týden
Tradiční týdenní prázdninový program pro děvčata a chlapce ve věku 5-14 let.

Ráno se sejdeme na společné snídani a poté vyrazíme po výletech v blízkém okolí města Brna ….

Po teplém obědě budeme společně tvořit,aranžovat a vyrábět různé dárky a předměty.

Program denně 8-16:30 hod.

rozpis dne:

8:00 / 8:30 příchod do prodejny / svačina

9:00 – 12:30 pobyt venku

13:00 – 13:30 oběd

13:30 – 16:00  tvorba na prodejně / odchod domů

Vedou: Jana Sopoušková + kolektiv pracovníků

Přihlášky na tel.:720513183, obchod@kvetinyjs.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM :

Setkáme se na prodejně:

Díky tropickým vedrům budeme vyhledávat aktivitu tak, abychom neohrozili zdraví Vašich dětí 

 

Co budeme v letním týdnu vyrábět:

Co budeme v týdnu jíst:

STRAVOVÁNÍ (zahrnuto v ceně tábora):

    • 5x svačina

    • 5 x snídaně

    • 5x oběd

  • pitný režim

Svačina /buchty,obložené rohlíky,jogurty, ovoce/, pitný režim – teplý čaj, minerálky

Oběd bude dle jídelního lístku – zveřejněn nejpozději v neděli pro případné změny


Přihláška:

Květiny JS
Gajdošova 56a,615 00 Brno
Jana Sopoušková tel: +420 720 513 183
e-mail: j.sopouskova@seznam.cz

Závazná přihláška na příměstský tábor KvětinyJS

Termín…………………………………………………………………………….Cena…………………….
Místo konání……………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………..
Datum narození………………………………Třída ve školním roce 2018/19………………………
Rodné číslo……………………………………… Zdravotní pojišťovna……………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………… Mobil:………………………………………….
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s jeho podmínkami a pokyny.
V……………………………………….. Dne…………………………………
………………………………………………………………… (podpis zákonného zástupce)
Zdravotní stav dítěte: (omezení) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odváděno: (jméno a vztah k dítěti)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Smluvní podmínky k příměstskému táboru
1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na svačiny, oběd a pitný režim, na
materiál potřebný pro plánované aktivity,jízdné a na personální zajištění.
2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky zákonným zástupcem dítěte a zaplacením plné částky.
3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v prodejně KvětinyJS a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem daného běhu!
4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů není nárok navrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 150,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení od smlouvy během docházky na něj).
5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi během tábora, na majetku KvětinyJS, bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.
6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora
7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností
Pokyny
1/ Příjem dětí: 8:00 – 8:30
výdej dětí: 16:00 – 16:30 v prostorách Květiny JS
2/ s sebou:
Batůžek
Vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny

Potvrzení o bezinfekčnosti:
…………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že mé dítě ……. …………………………………..se v minulých 14 dnech
nesetkalo se žádnou infekční chorobou.
V ……………….. Dne ……………… (den nástupu na příměstský tábor!!!)
Podpis zákonného zástupce ……………………………………