PT děti 2019

Prázdninové výlety a tvoření

https://www.facebook.com/events/1812258888897484/

Jarní příměstský tábor

věk 6 -14 let
zaměření umělecké aktivity, kreativita, aranžování, výlety …
místo: Květiny JS
termín
11. – 15. 2. 2019 8:00 – 16:00 
cena: 2200 Kč 
cena: 500 kč / den

přes Slevomat: 1999 kč

https://www.slevomat.cz/akce/1410826-jarni-primestsky-tabor-pro-deti-v-zidenicich

Přihlásit je možné i na 1 den – díky velkému zájmu bude přijato prvních 8 zaplacených míst za Vaše dítě.

Cena zahrnuje materiál pro rukodělnou činnost a aranžování, teplé obědy, pitný režim, odborné vedení.
volná místa: 8
Tradiční týdenní prázdninový program pro děvčata a chlapce ve věku 6-14 let. Dopoledne vyrazíme po výletech v blízkém okolí města Brna ….Po teplém obědě budeme společně tvořit,aranžovat a vyrábět různé dárky a předměty.

Program denně 8-16:30 hod.

rozpis dne:

8:00 / 8:30 příchod do prodejny / svačina

9:00 – 12:30 pobyt venku

13:00 – 13:30 oběd

13:30 – 16:00  tvorba na prodejně / odchod domů

Vedou: Jana Sopoušková + kolektiv pracovníků

Přihlášky na tel.:720513183, obchod@kvetinyjs.cz

v jarním týdnu se můžete těšit a to dle počasí:

1. ZOO BRNO – https://www.zoobrno.cz/

2. ANTROPOS – http://www.mzm.cz/pavilon-anthropos/

3. TECHNICKÉ MUZEUM – http://www.technicalmuseum.cz/

4. PLANETÁRIUM – https://www.hvezdarna.cz/

5. HRAD ŠPILBERK – http://www.spilberk.cz/

v případě, že nám počasí bude přát, půjdeme sáňkovat, na led, na koulovačku …. Teplí oblečení , věcí na tvoření a něco pojízdného s sebou 🙂

v jarním týdnu budeme vyrábět:

v jarním týdnu budeme jíst:

STRAVOVÁNÍ (zahrnuto v ceně tábora):

    • 10x svačina
    • 5x oběd
  • pitný režim

Svačina /buchty,obložené rohlíky,jogurty, ovoce/, pitný režim – teplý čaj, minerálky

Obědy pro nás připraví v restauraci StylPub, kousek od naši prodejny.

Jídelní lístek pro vás zveřejníme po dohodě s majiteli restaurace.

Jídelní lístek:

prozatím není k dispozici

Přihláška:

Květiny JS
Bubeníčkova 34a,615 00 Brno
Jana Sopoušková tel: +420 720 513 183
e-mail: j.sopouskova@seznam.cz

Závazná přihláška na příměstský tábor KvětinyJS

Termín…………………………………………………………………………….Cena…………………….
Místo konání……………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………..
Datum narození………………………………Třída ve školním roce 2018/19………………………
Rodné číslo……………………………………… Zdravotní pojišťovna……………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………… Mobil:………………………………………….
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s jeho podmínkami a pokyny.
V……………………………………….. Dne…………………………………
………………………………………………………………… (podpis zákonného zástupce)
Zdravotní stav dítěte: (omezení) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odváděno: (jméno a vztah k dítěti)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Smluvní podmínky k příměstskému táboru
1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na svačiny, oběd a pitný režim, na
materiál potřebný pro plánované aktivity,jízdné a na personální zajištění.
2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky zákonným zástupcem dítěte a zaplacením plné částky nejdéle do 20.01.2019.
3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v prodejně KvětinyJS a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem daného běhu!
4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů není nárok navrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 150,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení od smlouvy během docházky na něj).
5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi během tábora, na majetku KvětinyJS, bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.
6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora
7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností
Pokyny
1/ Příjem dětí: 8:00 – 8:30
výdej dětí: 16:00 – 16:30 v prostorách Květiny JS
2/ s sebou:
Batůžek
Umělohmotnou láhev na pití nebo termosku
Vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Pevné přezůvky/tenisky do vnitřních prostor
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny
Náhradní oblečení pro „případ nouze“

Potvrzení o bezinfekčnosti:
…………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že mé dítě ……. …………………………………..se v minulých 14 dnech
nesetkalo se žádnou infekční chorobou.
V ……………….. Dne ……………… (den nástupu na příměstský tábor!!!)
Podpis zákonného zástupce ……………………………………

v případě zájmu , otevřeme Letní příměstské tábory od 1.7. – 30.8.2019 již nyní nás můžete kontaktovat. Budeme se na Vaše děti moc těšit 🙂 kolektiv Květiny JS

Informace k Letnímu PT – budou aktualizovány 20.2.2018

https://www.facebook.com/events/809919429382750/