PT děti 2021

Aktuální nabídka:

Květiny JS
nabízí volná místa na PT :

Nábor probíhá pro termín: 23.-27.8.2021

Příměstský tábor

Možnost přihlášení: https://www.krouzkyatabory.cz/tabor/2807-letni-tabor-plny-vyletu-a-tvoreni-brno

Reklama:

Program : 8:00 – 16:30 každý den

  1. Letní 2450 kč / 500 den / pokud rodič požaduje potvrzení, lze uplatnit -1000 kč po absolvování táboru vyplácí na dítě pojišťovna/ aktuální sleva – 10% tj. 2205 Kč týden anebo 450 kč den

Vede: Jana Sopoušková + kolektiv pracovníků

Přihlášky na tel.:603370415, j.sopouskova@seznam.cz

Každý den naleznete info + fotky z našeho PT:

https://www.facebook.com/kvetinyjs.cz/

Příměstské tábory u nás:
splňujeme zákonem dané podmínky pro provozování PT u nás.
zde je legislativa: http://poradna.crdm.cz/…/prehled-legislativy-pro-poradani-p…
máme i tuto aktivitu v našem ŽL: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
jídlo nám dováží nebo nakupujeme k okamžité spotřebě.
Dle hyg. norem máme zázemí dostačující pro max.12 dětí
Zdravotní dozor máme také zajištěn a děti jsou plně pojištění proti úrazu. Ne za vzniklou škodu v prodejně.


Program letního PT:


Přihláška – Prosím o vyplnění a vrácení zpět na email !!!! : 

Nově chceme každou přihlášku podepsanou vrátit zpět na náš email nebo osobně 

Květiny JS
Gajdošova 56a,615 00 Brno
Jana Sopoušková tel: +420 603 370 415
e-mail: j.sopouskova@seznam.cz

Závazná přihláška na příměstský tábor KvětinyJS

Termín…………………………………………………………………………….Cena…………………….
Místo konání……………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………..
Datum narození………………………………Třída ve školním roce 2020/21………………………
Rodné číslo……………………………………… Zdravotní pojišťovna……………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………… Mobil:………………………………………….
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s jeho podmínkami a pokyny.
V……………………………………….. Dne…………………………………
………………………………………………………………… (podpis zákonného zástupce)
Zdravotní stav dítěte: (omezení) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odváděno: (jméno a vztah k dítěti)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Smluvní podmínky k příměstskému táboru:

1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na teplý oběd . zajistíme i např. Bezlepkový oběd ,automat na vodu, materiál potřebný pro plánované aktivity, vstupné a personální zajištění.

2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky anebo závazným potvrzením v emailu a to zákonným zástupcem dítěte a zaplacením plné částky v hotovosti anebo na účet:  2110601279/2700.

3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v prodejně Květiny JS a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem daného běhu! Částka bude poté vrácena nejpozději do 3 měsíců. / říjen 2021/

4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů (infekční nemoc) není nárok navrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 350,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení od smlouvy během docházky na něj). Platby a přeplatky vracíme nejpozději do konce měsíce 10/2021

5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi během tábora, na majetku Květiny JS , bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.

6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora

7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností, mobilních telefonů …

Pokyny

1/ Příjem dětí: 8:00 – 8:30
výdej dětí: 16:00 – 16:30 v prostorách Květiny JS
2/ s sebou: Svačinu na celý den, Batůžek, láhev na vodu,  150 kč na provozní náklady !!!, Vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny 

3/Na tvoření: Nůžky, tričko

Potvrzení o bezinfekčnosti a nově negativní test s datumem max. 23.8.2021
…………………………………
Prohlašuji, že mé dítě ……. …………………………………..se v minulých 14 dnech
nesetkalo se žádnou infekční chorobou.
V ……………….. Dne ……………… (den nástupu na příměstský tábor!!!)
Podpis zákonného zástupce ……………………………………