PT děti 2019

Podzimní PT:

Pro více informací volejte : 720 513 183 Květiny JS – Jana Sopoušková

Informace o táboře u nás:

1. Bereme děti ve věku 5 -12 let 

2. Jsme zaměřený tábor na umělecké aktivity, kreativitu, aranžování, výlety  …

3. Cena za 1 den : 600 Kč / 2 dny 1200 Kč

4. Volné termín: úterý 29.- středa 30.10. – z 10 míst 6 volných

V případě zájmu ☎️ 720 513 183

Cena zahrnuje materiál pro rukodělnou činnost a aranžování, teplé obědy, pitný režim, odborné vedení.

5. Tradiční prázdninový program pro děvčata a chlapce ve věku 5-14 let.

Ráno se sejdeme na společné snídani a poté vyrazíme po výletech v blízkém okolí města Brna ….

Po teplém obědě budeme společně tvořit,aranžovat a vyrábět různé dárky a předměty.

Program denně 8-16:00 hod.

rozpis dne:

8:00 / 8:30 příchod do prodejny / svačina

9:00 – 12:30 pobyt venku

13:00 – 13:30 oběd

13:30 – 16:00  tvorba na prodejně / odchod domů

Vedou: Jana Sopoušková + kolektiv pracovníků

Přihlášky na tel.:720513183, obchod@kvetinyjs.cz

Každý den naleznete info + fotky z našeho PT:

https://www.facebook.com/kvetinyjs.cz/

Příměstské tábory u nás:
splňujeme zákonem dané podmínky pro provozování PT u nás.
zde je legislativa: http://poradna.crdm.cz/…/prehled-legislativy-pro-poradani-p…
máme i tuto aktivitu v našem ŽL: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
jídlo nám dováží nebo nakupujeme k okamžité spotřebě.
Dle hyg. norem máme zázemí dostačující pro max 8-10 dětí
Zdravotní dozor máme také zajištěn a děti jsou plně pojištění proti úrazu. Ne za vzniklou škodu v prodejně.

DOPOLEDNÍ PROGRAM :

Setkáme se na prodejně:

Program letního PT:

 

Co budeme v týdnu jíst:

STRAVOVÁNÍ (zahrnuto v ceně tábora):

Přihláška:

Květiny JS
Gajdošova 56a,615 00 Brno
Jana Sopoušková tel: +420 720 513 183
e-mail: j.sopouskova@seznam.cz

Závazná přihláška na příměstský tábor KvětinyJS

Termín…………………………………………………………………………….Cena…………………….
Místo konání……………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………..
Datum narození………………………………Třída ve školním roce 2018/19………………………
Rodné číslo……………………………………… Zdravotní pojišťovna……………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………… Mobil:………………………………………….
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s jeho podmínkami a pokyny.
V……………………………………….. Dne…………………………………
………………………………………………………………… (podpis zákonného zástupce)
Zdravotní stav dítěte: (omezení) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odváděno: (jméno a vztah k dítěti)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Smluvní podmínky k příměstskému táboru:

1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na svačiny, oběd a pitný režim, na
materiál potřebný pro plánované aktivity,jízdné a na personální zajištění.

2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky anebo závazným potvrzením v emailu a to zákonným zástupcem dítěte a zaplacením plné částky v hotovosti anebo na ůčet:  2110601279/2700.

3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v prodejně Květiny JS a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem daného běhu!

4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů (infekční nemoc) není nárok navrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 250,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení od smlouvy během docházky na něj).

5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi během tábora, na majetku Květiny JS , bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.

6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora

7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností, mobilních telefonů …

Pokyny

1/ Příjem dětí: 8:00 – 8:30
výdej dětí: 16:00 – 16:30 v prostorách Květiny JS
2/ s sebou:
Batůžek, láhev s vodou, MHD jízdenku, Vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny

Potvrzení o bezinfekčnosti:
…………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že mé dítě ……. …………………………………..se v minulých 14 dnech
nesetkalo se žádnou infekční chorobou.
V ……………….. Dne ……………… (den nástupu na příměstský tábor!!!)
Podpis zákonného zástupce ……………………………………