PT děti 2024

Tak opět po roce jsme tady s nabídkou našeho PT Plného tvoření. Dopoledne po stopách města Brna a ty nej hřiště z předchozích let. A po dobrém obědě se z vašich dětí stanou malí výtvarníci a chemici. Budeme tvořit kalendář…. a vyrábět mýdla, svíčky, sliz… a nakonec i dárkový květinový box pro maminku

Cena 3.990,- Kč

Termíny:

15.7. – 19.7.202410PŘIHLÁSIT SE
22.7. – 26.7.202410PŘIHLÁSIT SE
29.7. – 2.8.202410PŘIHLÁSIT SE
5.8. – 9.8.20248PŘIHLÁSIT SE
12.8. – 16.8.202410PŘIHLÁSIT SE
19.8. – 23.8.202410PŘIHLÁSIT SE

Místo konání

Adresa: Milady Horákové 1, 60200 Brno

Květinové a Svatební studio JS

S dětmi chodíme jak na výlety tak si od nás odnesou spousty dárečků, které sami vytvoří.

Denně teplý oběd + pitný režim + odpolední svačina

Za celý týden si děti vyrobí věci ( dekorace), které si odnesou domů

Podmínky k příměstskému táboru:

1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na teplý oběd ,automat na vodu, materiál potřebný pro plánované aktivity, vstupné dle programu a personální zajištění.

2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky anebo závazným potvrzením v emailu a to zákonným zástupcem dítěte a zaplacením plné částky / anebo splátky (3) platbu 1. 2000,- Kč v hotovosti anebo na účet: 235499619/0600.

3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v prodejně Květiny JS a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem daného běhu. Doloženo pouze lékařskou zprávou o tom, že dítě není schopno docházet na PT.

4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů (infekční nemoc) není nárok navrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 350,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení od smlouvy během docházky na něj).

5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi během tábora, na majetku Květiny JS , bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.

6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora

7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností, mobilních telefonů …

Pokyny:

1/ Příjem dětí: 7:30 – 8:30
výdej dětí: 16:00 – 16:30 v prostorách Květiny JS
2/ s sebou: Svačinu na dopoledne, Batůžek, láhev na vodu, jízdní doklady, Vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny

Tvorba a výlety:

Doplníme dle nákupu materiálu a akcí v létě2024 a to nejpozději do 15.6.2024 a to po potvrzení, že daný týden se otevře. ( 10 dětí )