PT děti 2019

Sponzorem našich dětí :

Hledáme sponzory a partnery: http://kvetinyjs.cz/hledame/

Foto z jarního PT  – únor 2019

Letní příměstský tábor – začal nábor přihlášek

věk 8 -14 let 
zaměřený na umělecké aktivity, kreativitu, aranžování a výlety …
místo: Květiny JS
termíny – od 8.7. – 31.8.2019  – turnus 5 dnů

cena: 2.450 Kč

Cena zahrnuje materiál pro rukodělnou činnost a aranžování, teplé obědy, pitný režim, odborné vedení.
volná místa: 8 dětí/týden
Tradiční týdenní prázdninový program pro děvčata a chlapce ve věku 8-14 let.

Ráno se sejdeme na společné snídani a poté vyrazíme po výletech v blízkém okolí města Brna ….

Po teplém obědě budeme společně tvořit,aranžovat a vyrábět různé dárky a předměty.

Program denně 8-16:30 hod.

rozpis dne:

8:00 / 8:30 příchod do prodejny / svačina

9:00 – 12:30 pobyt venku

13:00 – 13:30 oběd

13:30 – 16:00  tvorba na prodejně / odchod domů

Vedou: Jana Sopoušková + kolektiv pracovníků

Přihlášky na tel.:720513183, obchod@kvetinyjs.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM Z JARNÍCH PRÁZDNINY 

 1. JUMPARK –  https://www.jumppark.cz/

2. VIDA – https://vida.cz/

3. HRAD ŠPILBERK – http://www.spilberk.cz/  

4. Kino 

5. TOBONGO – https://www.toboga.cz/brno

Nový program – bude doplněn do konce měsíce Květen 2019 – pro všechny letní termíny

Co budeme v letním týdnu vyrábět:

 Nový program – bude doplněn do konce měsíce Květen 2019

Co budeme v týdnu jíst:

 Jídelní lístek – bude doplněn do konce měsíce Červen 2019

STRAVOVÁNÍ (zahrnuto v ceně tábora):

    • 10x svačina
    • 5x oběd
  • pitný režim

Svačina /buchty,obložené rohlíky,jogurty, ovoce/, pitný režim – teplý čaj, minerálky

Přihláška:

Květiny JS
Bubeníčkova 34a,615 00 Brno
Jana Sopoušková tel: +420 720 513 183
e-mail: j.sopouskova@seznam.cz

Závazná přihláška na příměstský tábor KvětinyJS

Termín…………………………………………………………………………….Cena…………………….
Místo konání……………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………..
Datum narození………………………………Třída ve školním roce 2018/19………………………
Rodné číslo……………………………………… Zdravotní pojišťovna……………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………… Mobil:………………………………………….
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s jeho podmínkami a pokyny.
V……………………………………….. Dne…………………………………
………………………………………………………………… (podpis zákonného zástupce)
Zdravotní stav dítěte: (omezení) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odváděno: (jméno a vztah k dítěti)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Smluvní podmínky k příměstskému táboru
1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na svačiny, oběd a pitný režim, na
materiál potřebný pro plánované aktivity,jízdné a na personální zajištění.
2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky zákonným zástupcem dítěte a zaplacením plné částky.
3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v prodejně KvětinyJS a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem daného běhu!
4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů není nárok navrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 150,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení od smlouvy během docházky na něj).
5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi během tábora, na majetku KvětinyJS, bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.
6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora
7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností
Pokyny
1/ Příjem dětí: 8:00 – 8:30
výdej dětí: 16:00 – 16:30 v prostorách Květiny JS
2/ s sebou:
Batůžek
Vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Pevné přezůvky/tenisky do vnitřních prostor
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny

Potvrzení o bezinfekčnosti:
…………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že mé dítě ……. …………………………………..se v minulých 14 dnech
nesetkalo se žádnou infekční chorobou.
V ……………….. Dne ……………… (den nástupu na příměstský tábor!!!)
Podpis zákonného zástupce ……………………………………