PT děti 2020

V roce 2020 připravujeme…………..

 

 

Jarní příměstský tábor,cena 2450,- Kč/týden na téma: Z pohádky do pohádky

Bude doplněno do 10.1.2020  – kdy budou již pevně stanovené termíny a dny / prozatím v jednání…

Jarní příměstský tábor
Téma: Z pohádky do pohádky

Jarní překvapení pro děti:
Na každý den máme ještě pro děti připravenou pohádku a doprovodný program / tajenku, doplňovačky a úkol dne 🙂
 5 českých pohádek / na konci týdne obdrží Diplom

……………………………………………………………………
Termín: 17. – 21.2.2020
Počet míst: 10
Cena: 2450,-Kč / 2 a více sourozenců 2150,- Kč
S sebou: Batoh, Láhev na pití, šalinkartu /jízdenky
……………………………………………………………………….
Pořádá: Květiny JS
Gajdošova 56a,615 00 Brno
Jana Sopoušková tel: +420 720 513 183
e-mail: j.sopouskova@seznam.cz
……………………………………………………………………….
Program: 8:00 – 16:30 hod – Každý den budou pro děti připraveny křížovky, hádanky …tak aby byla odhadnuta pohádka a úkoly na určitý den… děti budou dostávat úkoly na druhý den …tak, aby každý den byl pro ně velký zážitek….
8:00 – 8:30 sraz, snídaně
8:30 – 13:00 Pobyt venku dle programu
pondělí: Hrad špilberk – dle jejich progranu
úterý: Jumpark
středa: Modelový svět
čtvrtek: Vida centrum
pátek Technické muzeum – doprovodný program
13:00 – 14:00 oběd / oblíbená jídla z roku 2019, odpočinek
pondělí: rizoto, okurek
úterý: grilované kuře, chléb
středa: rýže, mexický guláš, sýr
čtvrtek: paprikáš, knedlík
pátek: nudle s mákem , kompot
14:00 – 16:00 tvorba
pondělí: Obrázkové mozaika srdce pro maminku
úterý: Jarní závěsná dekorace
středa: Mozaika z luštěnin
čtvrtek: kytičky a pohádkové lampičky
pátek: vzpomínkové tablo, přívěsky na klíče se jmény
16:00 – 16:30 úklid, odchod domů
……………………………………………………………………….
více info: http://kvetinyjs.cz/ptdeti/
zde naleznete: přihlášku,platební podmínky….
fotky a aktuálná dění s dětmi: https://www.facebook.com/kvetinyjs.cz/

Tešíme se na Vás
Jana Sopoušková a Team Květiny JS

……………………………………………………………………….

Letní příměstské tábory / po celé léto , cena 2450,- Kč/týden

Letní tábor na Rusavě – pobytový / první srpnový týden,cena 3950 Kč/týden – http://www.bilykun.cz/penzion/

Letní zaměření PT:

1.  6. – 10.7.2020 Z pohádky do pohádky – 10 míst
2.  13.-17.7.2020 Výletník – 10 míst / 5 celodenních výletů mimo Brno
3. 20. – 24.7.2020 Plný tvoření – 10 míst
4. 27. – 31.7.2020 Výletník – 10 míst / 5 celodenních výletů mimo Brno
5. 1.8 – 8.8.2020 Pobytový tábor Rusava – Po stopách rychlých šípů – 12 míst
6. 10. – 14.8.2020 Z pohádky do pohádky – 10 míst
7. 17. – 21.8.2020 Plný tvoření – 10 míst
8. 24.8 – 28.8.2020 Výletník – 10 míst / 5 celodenních výletů mimo Brno

Vedou: Jana Sopoušková + kolektiv pracovníků

Přihlášky na tel.:720513183, obchod@kvetinyjs.cz

Každý den naleznete info + fotky z našeho PT:

https://www.facebook.com/kvetinyjs.cz/

Příměstské tábory u nás:
splňujeme zákonem dané podmínky pro provozování PT u nás.
zde je legislativa: http://poradna.crdm.cz/…/prehled-legislativy-pro-poradani-p…
máme i tuto aktivitu v našem ŽL: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
jídlo nám dováží nebo nakupujeme k okamžité spotřebě.
Dle hyg. norem máme zázemí dostačující pro max 8-10 dětí
Zdravotní dozor máme také zajištěn a děti jsou plně pojištění proti úrazu. Ne za vzniklou škodu v prodejně.


Program letního PT:


Přihláška:

Květiny JS
Gajdošova 56a,615 00 Brno
Jana Sopoušková tel: +420 720 513 183
e-mail: j.sopouskova@seznam.cz

Závazná přihláška na příměstský tábor KvětinyJS

Termín…………………………………………………………………………….Cena…………………….
Místo konání……………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………..
Datum narození………………………………Třída ve školním roce 2018/19………………………
Rodné číslo……………………………………… Zdravotní pojišťovna……………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………… Mobil:………………………………………….
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s jeho podmínkami a pokyny.
V……………………………………….. Dne…………………………………
………………………………………………………………… (podpis zákonného zástupce)
Zdravotní stav dítěte: (omezení) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odváděno: (jméno a vztah k dítěti)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Smluvní podmínky k příměstskému táboru:

1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na svačiny, oběd a pitný režim, na
materiál potřebný pro plánované aktivity,jízdné a na personální zajištění.

2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky anebo závazným potvrzením v emailu a to zákonným zástupcem dítěte a zaplacením plné částky v hotovosti anebo na účet:  2110601279/2700.

3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v prodejně Květiny JS a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem daného běhu!

4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů (infekční nemoc) není nárok navrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 250,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení od smlouvy během docházky na něj).

5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi během tábora, na majetku Květiny JS , bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.

6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora

7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností, mobilních telefonů …

Pokyny

1/ Příjem dětí: 8:00 – 8:30
výdej dětí: 16:00 – 16:30 v prostorách Květiny JS
2/ s sebou:
Batůžek, láhev s vodou, MHD jízdenku, Vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny

Potvrzení o bezinfekčnosti:
…………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že mé dítě ……. …………………………………..se v minulých 14 dnech
nesetkalo se žádnou infekční chorobou.
V ……………….. Dne ……………… (den nástupu na příměstský tábor!!!)
Podpis zákonného zástupce ……………………………………