PT děti 2021

Aktuální nabídka:

Bohužel chráníme sebe i Vás…. proto ještě počkáme a rušíme akce, tábory, kroužky

Pravidla a doporučení

Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků  1000 osob. Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob.

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. 

Pokud se akce koná venku, tato povinnost platí, pokud se oslavy účastní více než 30 osob a zároveň nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob. 

Připravujeme ….2022

  1. Jarní příměstský tábor – zatím nepřipravujeme

  2. Letní příměstský tábor po celé léto

Vede: Jana Sopoušková + kolektiv pracovníků
Přihlášky na tel.:720513183, j.sopouskova@seznam.cz
Každý den naleznete info + fotky z našeho PT:
https://www.facebook.com/kvetinyjs.cz/
Příměstské tábory u nás:
splňujeme zákonem dané podmínky pro provozování PT u nás.
zde je legislativa: http://poradna.crdm.cz/…/prehled-legislativy-pro-poradani-p…
máme i tuto aktivitu v našem ŽL: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
jídlo nám dováží nebo nakupujeme k okamžité spotřebě.
Dle hyg. norem máme zázemí dostačující pro max.12 dětí
Zdravotní dozor máme také zajištěn a děti jsou plně pojištění proti úrazu. Ne za vzniklou škodu v prodejně.

Program letního PT:


Přihláška – Prosím o vyplnění a vrácení zpět na email !!!! : 
Nově chceme každou přihlášku podepsanou vrátit zpět na náš email nebo osobně 
Květiny JS
Gajdošova 56a,615 00 Brno

 

Závazná přihláška na příměstský tábor KvětinyJS

Termín…………………………………………………………………………….Cena…………………….
Místo konání……………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………..
Datum narození………………………………Třída ve školním roce 2020/21………………………
Rodné číslo……………………………………… Zdravotní pojišťovna……………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………… Mobil:………………………………………….
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s jeho podmínkami a pokyny.
V……………………………………….. Dne…………………………………
………………………………………………………………… (podpis zákonného zástupce)
Zdravotní stav dítěte: (omezení) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bude odváděno: (jméno a vztah k dítěti)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Smluvní podmínky k příměstskému táboru:

1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na teplý oběd . zajistíme i např. Bezlepkový oběd ,automat na vodu, materiál potřebný pro plánované aktivity, vstupné a personální zajištění.

2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky anebo závazným potvrzením v emailu a to zákonným zástupcem dítěte a zaplacením plné částky v hotovosti anebo na účet:  2110601279/2700.

3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v prodejně Květiny JS a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem daného běhu! Částka bude poté vrácena nejpozději do 3 měsíců. 1.8.2021 – 1.11.2021

4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů (infekční nemoc) není nárok navrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 350,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení od smlouvy během docházky na něj). Platby a přeplatky vracíme nejpozději do 3 měsíců. V případě, že na Vás zapomeneme ozvěte se nám prosím…. pošlete nám opis platby a my chybu napravíme….

5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi během tábora, na majetku Květiny JS , bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.

6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora

7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností, mobilních telefonů …

Pokyny

1/ Příjem dětí: 8:00 – 8:30
výdej dětí: 16:00 – 16:30 v prostorách Květiny JS

2/ s sebou: Svačinu na celý den, Batůžek, láhev na vodu, vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny 

3/Na tvoření: Nůžky, tričko

Potvrzení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že mé dítě ……. …………………………………..se v minulých 14 dnech
nesetkalo se žádnou infekční chorobou.
V ……………….. Dne ……………… (den nástupu na příměstský tábor!!!)
Podpis zákonného zástupce ……………………………………