PT děti 2022

Tak opět po roce jsme tady s nabídkou našeho PT Plného tvoření.

Cena 2.950,- Kč

Termíny:

ZrušenoPŘIHLÁSIT SE
Zrušeno PŘIHLÁSIT SE
Zrušeno PŘIHLÁSIT SE
1.8. – 5.8.2022Storno podmínky – podepsat a vrátitPŘIHLÁSIT SE
8.8. – 12.8.2022Storno podmínky – podepsat a vrátitPŘIHLÁSIT SE
15.8. – 19.8.2022Storno podmínky – podepsat a vrátitPŘIHLÁSIT SE
22.8. – 26.8.2022Storno podmínky – podepsat a vrátitPŘIHLÁSIT SE

Místo konání

Adresa: gajdošova 56a, 61500 Brno-Židenice

Květinové a Svatební studio JS

S dětmi chodíme jak na výlety tak si od nás odnesou spousty dárečků, které sami vytvoří.

Denně teplý oběd + pitný režim / automat na vodu/

Za celý týden si děti vyrobí 15 věcí, které si odnesou domů – podmínky k příměstskému táboru:

1/ Cena tábora je stanovena včetně nákladů na teplý oběd ,automat na vodu, materiál potřebný pro plánované aktivity, vstupné dle programu a personální zajištění.

2/ Přihlášení dítěte na tábor je platné okamžikem podpisu přihlášky anebo závazným potvrzením v emailu a to zákonným zástupcem dítěte a zaplacením plné částky v hotovosti anebo na účet: 235499619/0600.

3/ Zrušení pobytu dítěte na příměstském táboře je možno pouze písemnou formou zákonným
zástupcem dítěte přímo v prodejně Květiny JS a to pouze z vážných důvodů do jednoho týdne před začátkem daného běhu. Doloženo lékařskou zprávou o tom, že dítě není schopno docházet. na PT.

4/ Při přerušení docházky dítěte na příměstský tábor z jiných než závažných důvodů (infekční nemoc) není nárok navrácení platby. U závažných důvodů platí storno poplatek ve výši 350,- Kč /den. (Cena tábora odpovídá skutečným nákladům na jeho provoz a není počítáno s rezervou na případné „bezdůvodné“ odstoupení od smlouvy během docházky na něj).

5/ V případě jakékoliv škody způsobené dítětem, v rozporu s instrukcemi odborného dozoru nad dětmi během tábora, na majetku Květiny JS , bude tato škoda nahrazena zákonným zástupcem dítěte.

6/ Souhlasím s uveřejněním fotodokumentace v rámci prezentace příměstského tábora

7/ Pro pobyt na PT platí zákaz přinášení cenností, mobilních telefonů …

Pokyny:

1/ Příjem dětí: 8:00 – 8:30 – lze domluvit i dříve
výdej dětí: 16:00 – 16:30 v prostorách Květiny JS
2/ s sebou: Svačinu na celý den, Batůžek, láhev na vodu, jízdní doklady, Vhodné sportovní obutí a oblečení na ven dle počasí
Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny

Tvorba a výlety:

Doplníme dle nákupu materiálu a akcí v létě2022 a to nejpozději do 1.6.2022

Storno podmínky budou každému zaslány k podpisu , požadujeme podepsané vrátit.