storno objednávek

Storno podmínky pro objednávky v prodejně nebo na internetu KvětinyJS platný od 1.6.2018 :

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervací kytic a služeb učiněné mezi zákazníkem a KvětinyJS.

Storno poplatek je vyčíslen na základě celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.

V případě zrušení objednávky, u které byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy nižší než samotné storno z celkové částky, je zákazník povinen poskytovateli daný rozdíl uhradit do 5 pracovních dní od zaslaného vyúčtování.

KvětinyJS jsou oprávněny účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:

storno objednávky (odstoupení od smlouvy) více jak 30 kalendářních dnů před datem obřadu 50% z celkové ceny objednávky;

storno objednávky (odstoupení od smlouvy) 29 – 5 dnů před datem – poplatek ve výši 85% z celkové ceny objednávky;

storno objednávky (odstoupení od smlouvy) méně jak 4 dny před datem – poplatek 100% z celkové ceny objednávky.

Storno poplatky se vztahují na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, osobně) včetně telefonicky provedených změn. Zrušení objednávky lze provést ze strany zákazníka a KvětinyJS pouze písemně.